Regelverk

Regelverket til personlig verneutstyr står i forskriften for personlig verneutstyr, og er likt for alle EU/EØS-land. Et likt regelverk sikrer fri vareflyt og sørger for at utstyret er trygt å bruke. 

Les mer om forpliktelsene til produsent, importør og distributør

Mer informasjon om pliktene til produsenter, importører og distributører finnes i forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr.

Ytterligere informasjon om bruken av PVU-forskriften og klassifisering av PVU finnes i "PPE Guidelines", en veiledning for bruken av PVU-forskriften.