Produsentens ansvar

Produsenten skal sørge for at personlig verneutstyr oppfyller relevante helse- og sikkerhetskrav. Det er også produsentens ansvar at et produkt som skal omsettes i Norge har nødvendig dokumentasjon.

Dersom en importør eller distributør omsetter personlig verneutstyr under eget varemerke, blir man definert som produsent.

Les mer om produsentens, importørens og distributørens forpliktelser.