Hvem har ansvar for hva?

Produsenten, eller produsentens representant, er ansvarlig for:

  • samsvarsvurderingen for maskinen under design- og produksjonsstadiene
  • at maskinen er konstruert i samsvar med helse- og sikkerhetskravene i maskinforskriften
  • norsk bruksanvisning

Les mer om produsentens forpliktelser

Importøren og distributøren skal sørge for at produsenten har ferdigstilt maskinen etter regelverket, og ha nødvendig dokumentasjon tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

Les mer om importørens og distributørens forpliktelser