Hvem er ansvarlig?

Alle som produserer, importerer og distribuerer madrasser og stoppede møbler er ansvarlige for å oppfylle kravene som stilles i lovverket.

Les mer om produsentens forpliktelser, importørens forpliktelser og distributørens forpliktelser.