Krav til forhandlere

Forhandlere av lightere skal oppbevare dokumentasjon for å kunne identifisere produsenten gjennom omsetningskjeden. På forespørsel fra tilsynsmyndighetene skal de umiddelbart kunne fremlegge produsentens identitet.

Dersom produsent eller importør ikke kan fremlegge dokumentasjon som nevnt i de foregående ledd skal lighterne umiddelbart trekkes tilbake fra markedet.

Les mer om kravene til produsenter, importører og distributører