Forpliktelser til produsent, importør og distributør

Produsent, importør og distributør er ansvarlige aktører for å sikre at produktet eller utstyret som omsettes på det norske markedet er i samsvar med kravene.

Les mer om ansvaret til produsent, importør og distributør