Produsentens ansvar

Produsenten skal sørge for at batterier oppfyller relevante helse- og sikkerhetskrav. Det er også produsenten sitt ansvar at et produkt som skal omsettes i Norge har dokumentasjon som viser at regelverket er fulgt.

Dersom en importør eller distributør selger batterier under eget varemerke, blir man definert som produsent.

Les mer om produsentens ansvar her

Les mer om distributørens og importørens forpliktelser.