Ansvar for sikkerheten

Den som eier eller leder en virksomhet er ansvarlig for sikkerheten ved aktiviteten. Det betyr at eier eller leder skal kjenne til, og følge, regelverket. De skal også ha nødvendig kunnskap for å vurdere risiko.

Selv om virksomheten bruker en konsulent, eller får annen ekstern hjelp i vurderingen, er det fortsatt eier eller leder av virksomhet som har ansvaret for at sikkerheten til enhver tid blir ivaretatt.

Les også: Sikkerhet på lekeland - informasjon til deg som driver lekeland

Krav til risikovurderinger

Aktivitetene skal være sikre å utøve, uten noen uakseptabel risiko for helseskade. Leder eller eier av virksomheten skal treffe rimelige tiltak for å forebygge at tjenesten medfører helseskade. Det skal utarbeides en plan for beredskap i tilfelle uønskede hendelser inntreffer, som for eksempel personskader.

Les mer i Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester.

Internkontroll

Virksomheter skal arbeide systematisk med sikkerheten ved produkter og forbrukertjenester, og skal:

 • gjennomføre risikovurderinger av produkter og forbrukertjenester før de gjøres tilgjengelig
 • gjøre løpende oppfølging etter hendelser og endringer
 • sørge for at systemet for internkontroll inneholder klare oppgaver og ansvarsforhold knyttet til sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester

Deler av internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved etterspørsel fra myndigheter. 

Les mer om internkontroll i Veilederen i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Du finner også mer informasjon om internkontroll her.

Krav til nødvendig utstyr

Dersom verneutstyr er påbudt eller nødvendig for at aktiviteten skal være sikker, har eier et ansvar for å tilby sikkert utstyr. For aktivitetsparker kan bruk av personlig verneutstyr som klatreseler, tau eller autobelay være viktig for å ivareta sikkerheten. Den som tilbyr aktivitetsparker, har derfor et ansvar for:

 • å tilby nødvendig utstyr
 • å kontrollere at utstyret er sikkert å bruke
 • å gi en innføring i sikker bruk av utstyret

Dersom forbruker har blitt pålagt å ta med eget utstyr, er det eier av aktivitetsparken sitt ansvar at utstyret blir kontrollert.

Les mer om utstyrskravene i forskrift for personlig verneutstyr.

Krav til at produkter er sikre

Det må arbeides systematisk for at produkter som tilbys for salg, utleie eller utlån er sikre. Dette innebærer blant annet:

 • at produkter må risikovurderes før de gjøres tilgjengelig
 • innarbeidelse av sikkerhetskrav i innkjøpsrutiner
 • fast oppfølging etter hendelser
 • etablering av rutiner for håndtering av klager og avvik knyttet til sikkerhet ved produkter
 • rutiner for tilbakekall av farlige produkter

Krav til opplæring og informasjon

Det er krav til at det tilbys tilstrekkelig opplæring og informasjon slik at aktiviteten utøves på en tryggest mulig måte.