Sikkerhet på lekeland – informasjon til deg som driver lekeland


Faktaark

Last ned PDF (1,1MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Denne brosjyren retter seg mot deg som driver et lekeland med tilhørende lekeplassutstyr og fornøyelsesinnretninger. Det å tilby barn lek i et lekeland er å regne som en forbrukertjeneste. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) fastsetter at alle produkter og tjenester som tilbys forbruker skal være sikre. I brosjyren finner du informasjon som bidrar til at du kan tilby en sikker tjeneste og sikre produkter  (lekeplassutstyr og fornøyelsesinnretninger) i ditt lekeland.