Retningslinjer for fylkesmannens bruk av motsegn (nynorsk)


Kommunane er planorgan og har ansvaret for å ta vare på samfunnstryggleiken i planar etter plan- og bygningslova. Fylkesmannen har eit generelt ansvar på området for samfunnstryggleik og arbeider for at kommunane følgjer opp samfunnstryggleiken i planlegginga si.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (1,5MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-238-9 (Nynorsk)
HR-nummer
2189
Utgitt

Fylkesmannen har fått motsegnsmynde for å sikre dette. Som følgje av endringane i plan- og bygningslova har Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) utarbeidd «Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av motsegn".

Bokmål