Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse


Kommunene er planmyndighet og har ansvar for å ivareta samfunnssikkerhet i planer etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen har et generelt ansvar på samfunnssikkerhetsområdet og arbeider for at kommunene følger opp samfunnssikkerhet i planleggingen.

Veileder

Last ned PDF (1,5MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-238-9
HR-nummer
2189
Utgitt

Fylkesmannen er gitt innsigelsesmyndighet for å sikre dette. Disse retningslinjene er utarbeidet for å rettlede fylkesmennene i å følge opp hensynet til samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, herunder anvisning om bruk av innsigelse dersom nasjonale og regionale føringer for samfunns- sikkerhet ikke er tilfredsstillende ivaretatt i kommunale arealplaner jf. § 5-4.

Nynorsk