Øvelse HarbourEx 2015 - Evaluering


Rapporten vurderer måloppnåelse i henhold til øvelsens overordnede mål – og har fokus på samvirke og samhandling mellom involverte aktører.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (1,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-378-2 (PDF)
HR-nummer
2319
Utgitt

HarbourEx15 ble gjennomført i Sydhavna 28.–29. april 2015. Scenario for øvelsen var en eksplosjon og brann i containere med farlige stoffer i containerområdet, brann i tankanlegg, evakuering av røyklagte områder i deler av Oslo og grunnstøting av skip med påfølgende oljeutslipp i Indre Oslofjord. Hver etat/virksomhet hadde selv ansvar for å gjennomføre egne evalueringer i henhold til egne øvingsmål. Denne evalueringsrapporten vurderer ikke hver enkelt virksomhet som sådan, men vurderer måloppnåelse i henhold til øvelsens overordnede mål – og har fokus på samvirke og samhandling mellom involverte aktører.

Engelsk