Øvelse Oslo 2006 - Evaluering


Evalueringen er basert på ulike metoder og et omfattende datagrunnlag; evalueringsrapporter fra de deltakende aktørene og delprosesser, spørreskjemabasert undersøkelse, førsteinntrykkssamling, førsteinntrykksrapport og samtaler med nøkkelpersoner fra planleggingsfasen og gjennomføringen av øvelsen.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (758,4KB) Vis blabar PDF
Utgitt

Evalueringen fokuserer på håndteringserfaringer og ser ikke på administrativ og praktisk planlegging og gjennomføring av øvelsen.

>> Følgeskriv Øvelse Oslo 2006