Kommuneundersøkelsen 2019


Kommuneundersøkelsen for 2019 viser at den positive utviklingen i arbeidet med samfunnssikkerhet på kommunalt nivå fortsetter. Mange kommuner tilfredsstiller lov- og forskriftskravene, og det er en positiv utvikling i det systematiske arbeidet med kommunal beredskapsplikt.

Rapportens forside

Rapport

Last ned PDF (4,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
ISBN 978-82-7768-479-6 (PDF)
HR-nummer
HR 2407
Utgitt