Kommuneundersøkelsen 2018


Rapport

Last ned PDF (1MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-470-3 (PDF)
HR-nummer
2399
Utgitt

DSBs kommuneundersøkelse for 2018 viser at den positive utviklingen i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet fortsetter. Stadig flere kommuner oppfyller kravene i kommunal beredskapsplikt. Resultatene viser at kommunene i enda større grad bør ta innover seg de utfordringene som klimaendringer gir nå og i fremtiden.