Kommuneundersøkelsen 2016


Temaene i årets undersøkelse er i hovedsak knyttet til kommunens ansvar for kommunal beredskapsplikt som trådte i kraft i 2010. Skoleskyting og alvorlige naturhendelser er valgt som særtema.

Rapport

Last ned PDF (2,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-380-5
HR-nummer
2321
Utgitt