Kommuneundersøkelsen 2015


Temaene i årets kommuneundersøkelse er i hovedsak knyttet til kommunens ansvar for kommunal beredskapsplikt som trådte i kraft i 2010, samfunnssikkerhet i arealplanleggingen og kommunenes veiledning fra Fylkesmannen.

Rapport

Last ned PDF (2,1MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-361-4
HR-nummer
2305
Utgitt