Kommuneundersøkelsen 2010


Undersøkelsen for 2010 avdekker enkelte markante endringer sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Den mest positive utviklingen er antall kommuner som har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Rapport

Last ned PDF (4,9MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-237-2
HR-nummer
2188
Utgitt