Evaluering av øvelse Orkan 2012


Hensikten med øvelsen var å bidra til at etatene får en økt forståelse for den gjensidige avhengigheten mellom ulik kritisk infrastruktur, avdekke egen sårbarhet ved strømavbrudd, samt å avklare behov for å styrke egenberedskap.

Forside rapport

Rapport

Last ned PDF (129KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-309-6
HR-nummer
2256
Utgitt