Befolkningens kjennskap og forhold til egenberedskap


En befolkningsundersøkelse fra november 2020 om befolkningens bevissthet rundt egenberedskap.

Rapport

Last ned PDF (1,3MB)
Utgitt

DSB ønsker å innhente mer kunnskap om hva slags kjennskap befolkningen har til myndighetenes egenberedskapsråd, hvorvidt man har lagret drikkevann i husstanden og om man har snakket med familie eller venner om hvordan de skal klare seg hvis strøm, vann, telenett og internett blir borte.

Målgruppen for undersøkelsen er et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Undersøkelsen ble gjennomført i Ipsos’ webpanel. Befolkningsundersøkelsen ble gjennomført i uke 45-46 2020. Datagrunnlaget består av totalt 1148 intervjuer.

Relaterte rapporter