Befolkningens bevissthet og atferd knyttet til egenberedskap 2022


En befolkningsundersøkelse fra januar 2022 om befolkningens bevissthet og atferd knyttet til egenberedskap.

Rapport

Last ned PDF (1,2MB)
Utgitt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsker å innhente mer informasjon om norske husholdningers egenberedskap.

Formålet med undersøkelsen er å få økt kunnskap om en rekke ulike aspekter ved befolkningens kjennskap og bevissthet rundt egenberedskap. Herunder hva slags kjennskap befolkningen har til beredskap i kommunen,
hvilke type hendelser som befolkningen er mest bekymret for at skal inntreffe, hvilke kommunikasjonsplattformer man vil ty til i en
krisesituasjon og hvor godt forberedt man er i tilfelle en krisesituasjon skulle oppstå.

Målgruppen for undersøkelsen er et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år.

Undersøkelsen ble gjennomført i Ipsos’ web panel i perioden uke 50 i 2020 – uke 1 2022. Datagrunnlaget består av totalt 1105 intervjuer.

Relaterte rapporter