Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010


En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (4,3MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-244-0
HR-nummer
2095
Utgitt

Arbeidsgruppen som har vurdert brannsikkerhet i boliger har vært bredt sammensatt med deltakelse fra brann- og elsikkerhetsmiljøene i Norge, i tillegg til blant annet representanter for boligeiere og boligbyggelag. Det er innhentet synspunkter på boligbrannsikkerhet fra mange eksterne fagmiljøer. Foreliggende rapport anses dermed å gi et representativt bilde av de oppfatninger som rår om boligbrannsikkerhet i fagmiljøene samt vurdering av aktuelle forbedringer.

Relatert innhold