Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten


Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (494,5KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-359-1 (PDF)
HR-nummer
2203
Utgitt

De siste ti årene har det brutt ut nesten tusen branner i omsorgsboliger, pleiehjem og institusjoner i Norge. I 2010 ble det innført krav om automatiske slokkeanlegg i slike boliger. Siden 2004 har det omkommet 29 personer som følge av brann i slike bygninger. Brannen i Tysvær viser viktigheten av automatiske slokkeanlegg i bygg der beboerne har behov for assistanse ved evakuering. Erfaringene fra hendelsen er derfor verdifull læring som kan brukes nasjonalt. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).