Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper


En rapport om samarbeidsmuligheter mellom kommunale tjenesteytere.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-351-5
HR-nummer
2295
Utgitt

Denne kartleggingen viser at mange kommuner gjør en stor innsats for å ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. Mye av innsatsen utføres også som tverrsektorielt samarbeid. Likevel er det forholdsvis mange kommuner hvor det ikke er etablert samarbeid om de risikoutsatte gruppene. Der det er etablert samarbeid, er samarbeidet i mange tilfeller tilfeldig og usystematisk. Kartleggingen peker også på enkelte hindringer som kan forklare hvorfor det ikke er etablert samarbeid og hvorfor samarbeidet er lite utviklet.