Nyhetsbrev - kjemikaliesikkerhet juli 2023

, Nyhet


Les siste nytt om farlig stoff, industrisikkerhet, eksplosiver og farlig gods.

Hydrogen og Ammoniakk

DSB som nasjonal fagmyndighet får mange henvendelser som følge av det grønne skiftet og avkarbonisering av industrien. Er du usikker på hvilke krav som gjelder for hydrogen og ammoniakk? Les mer på dsb.no

Nettverksmøte for storulykkevirksomheter

Storulykkevirksomheter, hold av 26. oktober 2023! Storulykkemyndighetene inviterer til nettverksmøte ved DSB sitt hovedkontor i Tønsberg . Tema er blant annet vedlikehold og aldring, eksplosjonsfarlig atmosfære (ATEX) og beredskap. Detaljert agenda og informasjon om påmelding kommer i august.

Tilsyn

DSB gjennomfører tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel.

DNV - DSB førte i juni tilsyn med DNV AS som utpekt teknisk kontrollorgan etter forskrift om trykkpåkjent utstyr. Tilsynet avdekket to mangler knyttet til årsrapportering og fremgangsmåte for samsvarsvurdering av sammenstillinger.

Tilsynsresultatene oppdateres løpende her

Høringer og vedtak

DSB behandler samtykkesøknader for håndtering av farlig stoff. Informasjon vedrørende samtykker, regelverksendringer og søknader på offentlig høring oppdateres fortløpende på vår nettside for høringer og vedtak.

Dynea AS - har søkt DSB om samtykke til endringer ved eksisterende tankanlegg på Engene, Asker kommune. Høringsfrist: 15.08.2023.

DSB-kurs

Øvelsesplanlegging med fokus på Nødnett (29.-31. august) 
Krisehåndtering og stabsarbeid (05.-07. september)
Øvelsesplanlegging (18.-20. september) 

Jobb i DSB?

Vil du være med å gjøre en forskjell? DSB og seksjon for Farlige stoffer og industrisikkerhet har ledige stillinger som samfunnsengasjert ingeniør og jurist. Vi trenger deg som kan bidra til å løse DSB sitt viktige samfunnsoppdrag i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, og med en rivende teknologisk utvikling som følge av det grønne skiftet. Vårt oppdrag er sikkerheten til befolkningen.

Se alle ledige stillinger i DSB