Nye temaveiledninger til storulykkeforskriften

, Nyhet


Tilsynsmyndighetene har nå utarbeidet to nye temaveiledninger til storulykkeforskriften.

Informasjon fra storulykkevirksomheter til allmennheten om sikkerhetstiltak
Temaveiledningen skal bidra til at storulykkevirksomhetene gir omgivelsene rundt storulykkevirksomheten korrekt og forståelig informasjon om hvilke hendelser som kan skje ved anlegget og hvordan de skal opptre hvis en hendelse oppstår. God informasjon er viktig for å skape tillit hos befolkningen og andre berørte. Målsetningen med temaveiledningen er at det skal bli lettere for virksomhetene å forstå hva som kreves i storulykkeforskriften og hvorfor det er viktig å informere befolkningen og andre berørte.

>> Temaveiledning: Informasjon fra storulykkevirksomheter til allmennheten om sikkerhetstiltak

Informasjon fra storulykkevirksomheter til nød- og beredskapsetater
Denne er temaveiledningen er utarbeidet for å bidra til at lokale nød- og beredskapsetater og kommunen får nødvendig informasjon fra storulykkevirksomheter. Informasjonen fra storulykkevirksomhetene skal legges til grunn når disse utarbeider sine planer for hvordan de skal håndtere hendelser med farlige kjemikalier i virksomhetene. Temaveiledningen beskriver hvilken informasjon den enkelte storulykkevirksomhet bør sende for å ivareta sin informasjonsplikt, og som en del av temaveiledningen er det utarbeidet et skjema som kan fylles ut og sendes til de aktuelle etatene. Dette er tilgjengelig som word-fil (link til fil).

>> Temaveiledning: Informasjon fra storulykkevirksomheter til nød- og beredskapsetater

>> Vedlegg 1 til temaveiledning om informasjon fra virksomheter til nød- og beredskapsetater

Tilsynsmyndighetene er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Petroleumstilsynet.

Representanter fra myndigheter, storulykkevirksomheter, naboer og konsulentfirmaer har bidratt med høringskommentarer til disse veiledningene.

Les mer
>> Aktivitetsplan 2020 for Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften

>> Årsrapport for 2019 for Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften

>> Her finner du mer informasjon om storulykkeforskriften

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på følgende e-postadresse: postmottak@dsb.no