Øv på ovelse.no

Digitale trusler er relativt nytt for oss alle, og nå har myndighetene laget et gratis øvingstilbud for virksomheter som vil styrke den digitale sikkerheten.

I forbindelse med at DSB har fått ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere den nasjonale, tverrsektorielle sikkerhetsøvelsen "Øvelse Digital 2020", er portalen www.ovelse.no lansert.

Portalen tar utgangspunkt i ulike digitale hendelser som kan ramme en virksomhet, og der finnes diskusjonsøvelser ment for blant annet ledergrupper i alle typer offentlige og private virksomheter. En diskusjonsøvelse betyr, som navnet indikerer, at deltakerne diskuterer seg fram til hvordan den aktuelle hendelsen skal løses. Underveis i øvelsen får virksomheten diskusjonsspørsmål og gode råd, til hjelp for både å løse den tenkte situasjonen og, ikke minst, kan inspirere virksomheten til å se på hvilke egne tiltak som bør gjøres for å forbedre informasjonssikkerheten.

Ett av øvingsscenarioene handler om å jobbe sikkert på hjemmekontor. For hvor sikkert er egentlig hjemmenettverket ditt og hvem har tilgang til dette? Øvelsen starter med et hjemmekontorscenario og utvikler seg til at medarbeiderens virksomhet mottar en trussel-e-post. Ved å utveksle egne erfaringer og se hvordan planverk og retningslinjer passer inn i et konkret scenario, vil virksomhetens kunnskap koordineres og videreutvikles.

Hensikten med å lage slike øvelser er å øke bevisstheten om digitale sårbarheter, og gjøre ulike organisasjoner bedre forberedt på å håndtere hendelser innenfor informasjonssikkerhet. Øvelsene skal treffe organisasjonen, både ledelse og fagmiljø, og ikke nødvendigvis bare IT-miljøene. Portalen eies av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og driftes av Norwegian Cyber Range ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Scenarioene er utviklet i et samarbeid mellom DSB, NTNU, NorSIS, Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Øvelse Digital 2020 gjennomføres 3. desember, med en rekke offentlige virksomheter og private aktører.

Du kan lese mer om Øvelse Digital 2020 her.