Kronikk: Ingen koronalandskamp

Norge og Sverige er helt avhengig av godt samarbeid for å takle kriser. Vi taper og vinner sammen.

Skolestenging og grensestenging. De svenske og norske strategiene i kampen mot koronaviruset har vært gjenstand for mye medieoppmerksomhet i våre to land de siste månedene. Naturlig nok.

I nyhetsbildet i begge land har det den siste tida vært mange rapporter om grensekontroll og lite eller ingen grensehandel. Det er lett å få inntrykk av to naboland som kun tenker på seg selv, og hvor samarbeidet som har preget Norge og Sverige i generasjoner, brått har tatt slutt. Det er forståelig, men feil.

Sterkere sammen

Koronapandemien har selvsagt påvirket naboforholdet vårt – som den har påvirket alt annet i samfunnet. I grenseområdene har næringslivet og de som har familie, venner eller jobber på den andre siden av grensa, vært hardt rammet.

Pandemien har imidlertid ikke hindret det tette og gode samarbeidet mellom svenske og norske myndigheter. For oss som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap, vet vi utmerket godt at både Norge og Sverige blir sterkere hvis vi holder sammen og hjelper hverandre. Og det gjør vi.

Vi lærer av hverandre

Da Norge stengte ned i mars, og Sverige innførte strenge anbefalinger for smittevern, gikk det bare timer før MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) inviterte topplederne for alle de nordiske samfunnssikkerhets- og beredskapsmyndighetene til samtale. Vi har hatt jevnlige møter, periodevis hver uke, for å informere om status i en vanskelig og uoversiktlig situasjon. Det var – og er fortsatt – mye usikkerhet. Derfor er det også en genuin nysgjerrighet overfor de ulike nasjonenes planer og tiltak, og hvilke effekter de gir i samfunnet. Vi lærer av hverandre.

Noe av det første vi tok tak i, var å sørge for at det ikke ville bli problemer med grensepassering for redningspersonell ved hendelser der vi måtte støtte hverandre.

Vi har hatt tettere dialog under koronapandemien enn under noen annen krise. Det er nødvendig, fordi denne krisen krever et nært internasjonalt og nordisk samarbeid. Tilgang til koronavaksiner er et konkret eksempel der de nordiske landene samarbeider.

Tett og nært samarbeid

Norge og Sverige har lang tradisjon for samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap – gjennom tett kontakt mellom MSB og DSB. Siden skogbrannsommeren 2018 har vi jobbet mye med planer for å håndtere store skogbranner sammen. En stor skogbrann eller naturkatastrofe midt i koronapandemien ville vært krevende å håndtere alene.

Kontinuitet er et viktig perspektiv som blitt tydeligere under pandemien: å planlegge for at det som alltid må fungere, også fungerer i en krise. På begge sider av landegrensene finnes det mange eksempler på virksomheter som er viktige for at samfunnet skal fungere. For å støtte slike virksomheter med planleggingen har DSB latt seg inspirere av MSBs verktøykasse for kontinuitetshåndtering. Mens MSB har lært av DSBs systematiske arbeid med kritiske samfunnsfunksjoner.

Norge og Sverige har felles interesse i at det går bra hos naboen i alle typer kriser. Vi har begge gode, men begrensede beredskapsressurser. De rekker lengre hvis vi hjelper hverandre.

Derfor er det ingen som vinner en «landskamp i korona» – vi har derimot alt å vinne på å samarbeide. Og med tanke på de globale utfordringene vi står overfor, må det nordiske samarbeidet utvikles ytterligere.

Dan Eliasson, generaldirektör MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Elisabeth S. Aarsæther, direktør DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

Kronikken er blant annet gjengitt i VG og Aftonbladet.