Hvem fortjener samfunnssikkerhetsprisen?

, Nyhet


Nå kan du foreslå hvem du mener fortjener samfunnssikkerhetsprisen for 2020. Spill inn din kandidat innen 4. januar.

Vinnere av samfunnssikkerhetsprisen 2019
Lillehammer kommune, vinnere av samfunnssikkerhetsprisen 2019.

Prisen deles ut til den, eller de, som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel for andre, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører. Prisen kan gå til både offentlige aktører, private virksomheter, organisasjoner eller privatpersoner.

Samfunnssikkerhetsprisen for 2019 gikk til Lillehammer kommune for sitt forebyggende flomarbeid.

Slik innstiller du

Send en e-post til KOM.servicedesk@dsb.no med navn på din kandidat, og en begrunnelse for hvorfor den eller de fortjener prisen. Frist for å foreslå kandidater er 4. januar 2021.

Alle kan innstille. Vi håper på mange gode forslag!

Prisen deles ut under DSBs årlige samfunnssikkerhetskonferanse i februar 2021.

Disse sitter i juryen

Juryen består av direktør i DSB (leder), direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, daglig leder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og leder i fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg.

Tidligere vinnere

 • 2019: Lillehammer kommune
 • 2018: Sivilforsvarets mannskaper
 • 2017: Bergen kommune
 • 2016: Odda Røde kors
 • 2015: Eigersund kommune
 • 2014: 330-skvadronen
 • 2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
 • 2012: 22. juli-kommisjonen

Kriterier for prisen

Prisen utdeles til den/de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører.

Kandidater kan være

 • Nasjonale, regionale eller lokale aktører som jobber med samfunnssikkerhet
 • Offentlige etater, private virksomheter, organisasjoner
 • Enkeltpersoner/ildsjeler som setter samfunnssikkerhet på dagsordenen