Pris til Lillehammer kommune

Samfunnssikkerhetsprisen for 2019 går til Lillehammer kommune for sitt forebyggende flomarbeid gjennom «Prosjekt Vassdrag».

− Klimaendringene fører til mer ekstremvær. Forebygging er et nøkkelord når vi som samfunn skal møte disse utfordringene. Det er billigere å forbygge enn å reparere! Lillehammer kommune får prisen for det gode, og særdeles viktige arbeidet med det som ikke har skjedd, sier Per Brekke, fungerende direktør i DSB. 

Det er åttende gang DSB deler ut samfunnssikkerhetsprisen. Prisen går til den, eller de, som bidrar til å sette samfunnssikkerhet på dagsorden – og som er et godt eksempel for andre aktører.

Varaordfører Terje Rønning mottok prisen på vegne av Lillehammer kommune under samfunnssikkerhetskonferansen i Oslo tirsdag 4. februar.

>> Bildene fra overrekkelsen finner du på vår Flickr-side 

Juryens begrunnelse
Etter flommer i 2011, 2013 og 2014 etablerte prisvinneren et imponerende, omfattende og tverrfaglig flomforebyggende arbeid for sine mange bynære vassdrag.

De fleste vassdragene er tett på bebyggelse og de består av en rekke sårbare punkter.

Prisvinneren har igangsatt kartlegging av skader og kritiske punkter, og har et helhetlig fokus på vassdrag og nedbørfelt.

I tillegg til å gå gjennom eldre reguleringsplaner, har de aktivt tatt tak i det forebyggende beredskapsarbeidet – som igjen har gitt viktig kunnskap til plan- og byggesaker.

Kommunens tverrfaglige gruppe har satt av fast tid i kalenderen til mulige ukentlige møter, slik at alle kan stille når det er behov for gjennomgang av situasjoner knyttet til vassdragene.

Resultatet er at etater som tidligere ikke har vært en del av beredskapen nå føler et eierskap til vassdragene, kulvertene og kjenner hvert kritiske punkt.

Samfunnssikkerhetsprisen for 2019 går til Lillehammer kommune for sitt forebyggende flomarbeid gjennom «Prosjekt Vassdrag».

Tidligere vinnere av samfunnssikkerhetsprisen

  • 2012: 22. juli-kommisjonen
  • 2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
  • 2014: 330-skvadronen
  • 2015: Eigersund kommune
  • 2016: Odda Røde kors
  • 2017: Bergen kommune
  • 2018: Sivilforsvarets tjenestepliktige