Samfunnssikkerhetskonferansen 2021 - UTSATT


DSBs samfunnssikkerhetskonferanse 1. og 2. februar er utsatt. Med bakgrunn i smittevernreglene og presset på sikkerhets- og beredskapsressursene akkurat nå, har vi bestemt oss for å utsette konferansen inntil videre. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har funnet en ny dato.

Kursnr.:
2021
Arrangør:
DSB
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Samfunnssikkerhet og beredskap
Kurssted:
Hotel The Hub, Oslo og Webinar
Adresse:
Biskop Gunnerus' gate 3

Samfunnssikkerhet ved et veiskille?

Tema for Samfunnssikkerhetskonferansen 2021 er "Samfunnssikkerhet ved et veiskille?"  Få av oss som lever i Norge i dag har opplevd krig, men landet vårt har opplevd terror. Stadig flere har også fått merke mer ekstremvær og mange har fått eiendom og livsgrunnlag ødelagt av skred, brann, tørke og orkan. Korona-viruset har sendt verden inn i en krise for liv, helse og økonomi. Og i en periode preget av reguleringer, frykt og usikkerhet, vil folk kreve tydelig informasjon og klare svar på hvordan myndighetene skal forhindre at vi skal oppleve slike tilstander igjen. Samtidig vet vi at under og like etter store kriser kan det være lettere å innføre tiltak som man ellers ikke ville fått gjennomslag for.

Mandag 1. februar

På konferansens første dag vil covid-19 stå i fokus. Håndteringen av  pandemien vil bli belyst fra ulike ståsteder og med ulike perspektiv. Hva har vært styrkene og svakhetene ved håndteringen? Hvilke sårbarheter og behov ble avdekket?  Hva er/var suksessfaktorene ved måtene covid-19 ble møtt på i EU, Sverige, Norge og Oslo? Fungerer samordningen når det virkelig drar seg til? Finner ressursene hverandre? Hva bør vi gjøre annerledes ved neste pandemi? Vi vil også gå bak selve håndteringen, få et innblikk i arbeidet med å skaffe en vaksine og med hvordan rettsstaten Norge og næringslivet har klart seg gjennom pandemien.  

Tirsdag 2. februar

På konferansens andre dag vil vi se på flere utfordringer for samfunnssikkerheten. Vi starter med samfunnets behov for innsyn, debatt og deltakelse i en krise. Når skal vi beskytte informasjonen? Hvordan skal  forholdet mellom offentlighetslov og sikkerhetslov ivaretas? Hvor ille kan konsekvensene av klimaendringene bli, og hvilken betydning har covid-19 for arbeidet med utslippsreduksjoner og klimatilpasning?  Vi vil se nærmere på den økende digitale sårbarheten. Midtveis i programmet deles den årlige Samfunnssikkerhetsprisen ut. 

Foredragsholdere

Årets konferanse har nok en gang mange spennende foredragsholder! Noen av de som kommer er:

  • Statsminister Erna Solberg
  • Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør
  • Anders Tegnell, statsepidemiolog
  • Raymond Johansen, byrådsleder
  • John Arne Røttingen, helseambassadør Utenriksdepartementet
  • Kristin Bergtora Sandvik, professor Universitetet i Oslo / PRIO
  • Odin Johannessen, direktør Næringslivets sikkerhetsråd
  • Anine Kierulf, førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  • Dag O Hessen, professor Universitetet i Oslo
  • Jon H. Fiva, professor Handelshøyskolen BI

>> Se hele programmet (PDF)

Påmelding

Vennligst velg om du ønsker å være fysisk tilstede på konferansen, eller om du ønsker å følge konferansen digitalt.

Merk: Det blir en fysisk konferanse etter smittevernreglene (max. 200 deltagere), men hvor kun et meget begrenset antall er åpent for påmelding.  Men, det blir et webinar med plass til et ubegrenset antall deltakere.

Deltakeravgift

Fysisk deltakelse begge dager (1. og 2. februar) 3 950,-
Digital deltakelse begge dager (1. og 2. februar)   950,-

Her kan du lese om hva hotellet gjør for å unngå smittespredning og for at konferansen skal være trygg: https://www.nordicchoicehotels.no/safe-stay/

Målgruppe

DSBs samfunnssikkerhetskonferanse er relevant for alle som har en rolle innen samfunnssikkerhet, beredskap eller krisehåndtering.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål ta kontakt med Erling Kvernevik i DSB. Spørsmål om påmelding og deltageravgift må stilles til Egencia.

Følg med, vi oppdaterer denne nettsiden forløpende med informasjon om konferansen.