Befolkningen bedre forberedt

, Nyhet


Stadig flere tenker gjennom hva de skal gjøre dersom strømmen går, ifølge ny befolkningsundersøkelse.

DSB har gjennomført en ny befolkningsundersøkelse om befolkningens risikopersepsjon og husholdningenes egenberedskap.

>> Gå til rapport: Husholdningens egenberedskap 2019

I undersøkelsen kommer det fram at 45 prosent av de spurte har tenkt gjennom hva de skal gjøre dersom strømmen går, mot kun 35 prosent i fjor – en økning på hele ti prosentpoeng.

- Det er gledelig at befolkningen later til å være bedre forberedt på å håndtere enkelte hendelser nå, enn de var for bare ett år siden. Selv om vi ikke kan sette to streker under noe svar, virker det som om budskapene fra oss og andre beredskapsaktører, om å ha en plan b, har fått et visst gjennomslag, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.

Det er også flere av de spurte som oppgir at de har tenkt gjennom hvordan de kan søke hjelp eller informasjon, om mobilnettet, telenettet og internettet forsvinner. Her er økningen på seks prosentpoeng, fra 21 prosent i fjor til 27 prosent i år.

Flere bekymrer seg

Undersøkelsen viser også at stadig flere bekymrer seg for at de selv, eller noen av deres nærmeste, blir direkte berørt av en større hendelse eller krise. 29 prosent av de spurte er ganske eller veldig bekymret for dette. Det er en økning på hele 12 prosentpoeng siden første gang vi stilte spørsmålet i 2016.

- Vi har sett tendensen i flere år. Gitt dagens komplekse utfordringsbilde og medienes dekning av utfordringene vi står overfor, er dette ikke overraskende. Vi kan heller ikke utelukke at vår egenberedskapskampanje og øvelser som Trident Juncture i fjor kan bidra til en økende bekymring i befolkningen, sier Cecilie Daae.

Hun er opptatt av at DSB både skal kommunisere de ulike risikoene samfunnet vårt står overfor, og samtidig fortelle at Norge – sammenlignet med de fleste andre land – er et trygt land å leve i.

- Men vi vil aldri kunne planlegge og forebygge oss vekk fra enhver risiko. Og det er kanskje bra, for en viss grad av risiko bidrar til å holde oss skjerpet og fokusert, sier Daae.

Bakgrunn

Undersøkelsen er utført av Epinion for DSB i uke 50 og 51 i 2018. Det er en befolkningsrepresentativ web-undersøkelse med 1012 respondenter over 18 år.