EGENBEREDSKAP

Du er en del av Norges beredskap


Denne siden er for deg som er med på å arrangere aktiviteter under Egenberedskapsuka. Det kan være kommuner, Sivilforsvaret, statsforvalter eller andre.

Egenberedskap for privatpersoner: sikkerhverdag.no

Egenberedskapsuka 2023

Egenberedskapsuka 2023 vil bli arrangert i uke 44 (30. oktober – 5. november). DSB vil utvikle budskap og kampanjemateriell som kan brukes fritt av offentlige aktører. Andre som ønsker å delta bes kontakte DSB for vilkår (kontaktinfo nederst på denne siden).

Status i kampanjen nå

(oppdatert 09.05.23)

Illustrasjonsbilde av et beredskapslager.

 

Kampanjemateriell

MERK: Dette er materiell fra tidligere kampanjer, men det er fortsatt relevant. Oppdatert materiell vil legges ut her når kampanjen nærmer seg. 

Det viktigste innholdet i Egenberedskapsuka er rådene som ligger på sikkerhverdag.no. Henvis gjerne publikum dit for alle spørsmål om egenberedskap.

Bilder og video

Her kampanjefilmene fra 2022. Disse kan lastes ned og publiseres i egne kanaler, eller dere kan dele våre poster i sosiale medier. 

Last ned kampanjevideoer for Egenberedskapsuka 2022 (vimeo.com)


Ved bruk skal fotograf/opphav alltid krediteres. 

Brosjyre og plakater

Brosjyre og plakater kan lastes ned som trykkfiler der egen virksomhets logo kan legges inn. Benytt retningslinjer for plassering av egen logo.

Brosjyrer

Plakater

Roll-up

Roll-up kan trykkes opp og brukes på for eksempel stand eller sammen med en utstilling. Sett inn eget kommunevåpen i trykkfilene for lokal tilpassing - se eksempel fra Ringerike kommune (OBS: Ikke trykkfil).

Presentasjon og øvelse 

Vi har laget en kort presentasjon (15-20 minutter) som kan fungere for mange målgrupper. Det kan være elever i videregående skole, organisasjoner, lag eller andre grupper. Øvelsen er laget som et utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Husk å beregne tid til denne også. 

Nyhetsartikkel

Vi har laget en artikkelmal for bruk i egne medier. Denne kan brukes som utgangspunkt for publisering på egne nettsider, på intranett, eller i andre sammenhenger. 

Egenberedskap på flere språk

Vi har mye kampanjemateriell tilgjengelig på flere språk.

Innsikt og tips

Innsikt

28. september sendte vi et webinar om Egenberedskapsuka 2022. Her får du konkrete råd om kampanjegjennomføring, og en oppsummering av det vi vet om å kommunisere om egenberedskap. Det kan sees her: 

 

Undersøkelsene som brukes i webinaret:

Se også webinar med Nina Heidenstrøm, seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO som presenterer sin forskning om husholdningenes beredskap: Webinar om Egenberedskapsuka 2021, sendt 16. september 2021.

Tips til kommuner

Et godt råd er å forankre lokale tiltak bredt – både innad i kommunen og blant relevante organisasjoner. Det er også lurt å sørge for at kommunens nettsider om beredskap er oppdatert og lett å finne under Egenberedskapsuka. Inkluder gjerne informasjon om lokale forhold om spesielle utfordringer/resssurser, møteplasser og varslingsrutiner. 

Eksempler på tiltak under Egenberedskapsuka

  • Opprett kontakt med ditt sivilforsvarsdistrikt for å avtale ambisjonsnivå og planlegge aktiviteter. Frivillige organisasjoner kan også være gode samarbeidspartnere. 
  • Lag nyhetssak på kommunens nettsider og i sosiale medier. 
  • Sett opp en utstilling på rådhus, bibliotek eller annet egnet sted. Se bilde fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark lenger ned i teksten.
  • Organiser og tilby presentasjoner eller annet undervisningsopplegg for klasser på ungdomsskolen. 
  • Følg med på sikkerhverdag.no sin Facebook-side, og del gjerne sakene som legges ut.

Oslo kommune: Erfaringer fra kampanjen

I dette dokumentet beskriver Oslo kommune hvordan de gjennomførte kampanjen «Du er en del av Norges beredskap» høsten 2018. Her finnes mange gode tips og idéer andre kommuner kan bruke, tilpasse lokale forhold og eventuelt utvikle videre:

Annen inspirasjon

Egenberedskapsutstilling hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
Egenberedskapsutstilling hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Foto: Inger Johanne Fjellanger. 

 

 

kvinne med baby på armen utenfor naboens dør

Foto: DSB

Bakgrunn

Høsten 2018 ble kampanjen Du er en del av Norges beredskap lansert. Hovedbudskapet var at alle bør tenke gjennom hvilke hendelser og ulykker som kan skje, og planlegge for å kunne ta vare på seg selv og de rundt seg i minst tre døgn ved bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Egenberedskapsuka ble gjennomført for første gang i 2019, da over halvparten av norske kommuner gjennomførte ulike lokale aktiviteter. Kampanjen har fått mye positiv oppmerksomhet.

Hvorfor en uke om egenberedskap?

Mange har fått med seg kampanjen og budskapene, men det er et langsiktig arbeid som må til for at vi skal nå målet om en godt forberedt befolkning. Med en årlig landsomfattende kampanjeuke med informasjon og aktiviteter om egenberedskap, håper vi å øke befolkningens kunnskap og bevissthet slik at flere gjør fornuftige forberedelser.

Hvordan kan kommunen engasjere seg?

Det er naturligvis helt opp til hver enkelt kommune å vurdere om det er ønskelig å bli med, og i så fall i hvilket omfang. Deltagelse i Egenberedskapsuka kan spenne fra enkel informasjon på egne nettsider til for eksempel opplæring og aktiviteter i det offentlige rom. Dette vil være en fin anledning å gjøre innbyggerne bedre kjent med kommunenes beredskap generelt.

Hvem kan bidra?

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har mye beredskapskompetanse og er en del av Egenberedskapsuka. Opprett gjerne kontakt med ditt sivilforsvarsdistrikt for å avtale ambisjonsnivå og planlegge aktiviteter.

Fylkesmannens beredskapsavdeling kan også gi kommunene råd og annen bistand i forbindelse med arrangementet. For kommunene kan det også være nyttig å finne andre lokale samarbeidspartnere, som frivillige organisasjoner og lag.

Hvorfor nå?

Det er flere forhold som gjør at vi kommer med egenberedskapsråd til befolkningen nå. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har ført at Norge nå moderniserer totalforsvaret. Økt beredskap i befolkningen – altså hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje – er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar.

I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet, og et argument for hvorfor folk bør tenke over hvordan de kan forberede seg best mulig hvis noe skulle skje.

Kontaktinformasjon til DSB

Carl Thomas Aarum
carlthomas.aarum@dsb.no