Brann- og redningsvesen

Foto: DSB

DSB fører tilsyn med landets brann- og redningsvesen og 110-sentraler.

Rapportering fra brann- og redningsvesen viser en økning i antall skogbranner i Norge de senere årene. Klimatologisk vil det ifølge Meteorologisk institutt fortsatt være store variasjoner i været fra år til år. Noen sommere vil regne vekk, mens andre blir tørrere. Tendensen er at begge deler blir dratt mer mot ytterpunktene.

Den storstilte trenden, med gjennomgående varmere klima, vil i snitt gi økende mulighet for svært stor skogbrannfare. Hvis vi først har fått etablert svært stor skogbrannfare vil det erfaringsmessig bli branner. DSB anser det som helt grunnleggende at operatørene på 110-sentralene besitter kompetanse på rutinen ved rekvirering av skogbrannhelikopter.

I 2022 vil vi mot 110-sentralene gjennomføre en øvelse i rekvirering av skogbrannhelikopter, og et dokumenttilsyn. I dokumenttilsynet vil vi kontrollere kravene til øvelser i brann- og redningsvesenforskriften § 33 Øvelser og evaluering, jf. § 4 Dokumentasjon.

I tilsynet ber DSB om oversendelse av rutiner for øvelser, dokumentasjon vedrørende forberedelser, gjennomføring, oppfølging og erfaringslæring etter øvelser og øvelsesplan for 2021 og 2022.

Tilsynsrapporter og oppsummering av resultatene fra både tilsynet og øvelsen skal presenteres for 110-sentralene i et møte før sommeren 2022.