DSBs internasjonale humanitære konsepter

Gjennom Sivilforsvaret har DSB vært involvert i operativ humanitær innsats siden 1999. Over 50 oppdrag er gjennomført.

I denne artikkelen beskrives tre ulike internasjonale humanitære konsepter som ledes og administreres av DSB.

Norwegian Support Team (NST)

Leverer komplette teltleirløsninger for hjelpearbeidere i felt. Teltløsningene kan leveres alene eller sammen med søsterorganisasjonene i International Humanitarian Partnership.

NST består av en mannskapspool på rundt 100 personer, en komplett teltleir som kan huse rundt 100 hjelpearbeidere, og en mindre øvingsleir. Vanlig innsatsperiode er tre til ni måneder.

Det kan også gis støtte med personell og mindre mengder materiell, dersom det ikke er aktuelt å sende en hel teltleir. Rundt 20 oppdrag er gjennomført siden 1999.

Som en del av NST er det også etablert et konsept for skipsevakuering for Nærings- og fiskeridepartementet.

Norwegian UNDAC Support (NUS)

Består av små team – inntil to personer om gangen – som raskt kan støtte FN og andre organisasjoner med IKT- og sambandstjenester i en tidlig fase av en katastrofehendelse.

Teamene består av IKT-eksperter med skreddersydd, mobilt utstyr. Konseptet ble opprettet for å støtte FNs krisevurderingsteam (UNDAC), men kan også brukes som støtte ved internasjonale kurs og øvelser over hele verden.

Vanlig innsatsperiode er cirka tre uker. Rundt 30 oppdrag er gjennomført siden 2000.

Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT)

Konsept som ble etablert i samarbeid med Helsedirektoratet, og har vært operativt fra 2018. NOR EMT gir helsestøtte ved internasjonale katastrofer og skal kunne reise ut innen 24–48 timer etter varsling.

Konseptet skal levere tjenester som triage (sortering av pasienter etter skadegrad), stabilisering av ustabile pasienter og primærhelse. I tillegg til overføring og transport av pasienter til lokale sykehus eller feltsykehus.

Teamene, normalt bestående av 20–25 personer, settes sammen fra en pool av leger, sykepleiere og teknisk støttepersonell innen ulike yrkesgrupper. NOR EMT har siden 2019 vært sendt ut tre ganger – til Samoa, Italia og Hellas.