Europeisk solidaritet i kampen mot korona

Et norsk helseteam bistår italienske helsemyndigheter i Lombardia – en region som er svært hardt rammet av koronautbruddet. Det krevende arbeid og sterke inntrykk, men også en historie om solidaritet og dugnad mot en felles, usynlig fiende.

Et norsk helseteam bistår italienske helsemyndigheter i Lombardia – en region som er svært hardt rammet av koronautbruddet. Det krevende arbeid og sterke inntrykk, men også en historie om solidaritet og dugnad mot en felles, usynlig fiende.

 

Ospedale Bolognini Seriate har normalt ni intensivplasser. På det verste lå 29 pasienter i respiratorer på dette sykehuset. Hjerteovervåkningen og operasjonsstuer ble tatt i bruk som intensivavdelinger. Helsevesenet i Italia er satt under et voldsomt press, og totalt har over 100 italienske leger omkommet av Covid-19.

Elisabeth Aarsæther med alvorlig uttrykk
Foto:NKOM
Lombardia er hardt rammet av korona-viruset, og situasjonen er svært krevende. Italia har bedt om hjelp til å håndtere situasjonen, og jeg er glad for at vi har kapasitet til å bidra
Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Pregede kollegaer

8. april reiste et medisinsk team til Lombardia for å hjelpe italienske helsevesen med å håndtere den krevende situasjonen. Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT) består av 16 sykepleiere og leger, samt to brannmenn og én fra Sivilforsvaret med ansvar for logistikk og ledelse.

Det som slår oss er hvor preget våre kollegaer her er. De får tårer i øynene når de forteller om da situasjonen var som verst. I en fryktelig situasjon måtte den beste behandlingen vike for strenge prioriteringsretningslinjer, hvor eldre og pasienter med kroniske sykdommer ikke fikk tilbud om respiratorbehandling fordi det ikke var kapasitet. Dette er noe vi nesten ikke kan forestille oss, sier sivilforsvarsinspektør og teamleder Johnny Aslaksen.

Aslaksen i arbeidsuniform
Foto: Terje Henriksen, NOR EMT
De forteller med tårer i øynene. Vi kan nesten ikke forestille oss hva de har vært igjennom.
Johnny Aslaksen, teamleder.

Norge er medlem av EUs ordning for sivil beredskap, noe som innebærer at europeiske land bistår hverandre i kriser. Det er gjennom dette systemet Norge sender det som kalles et Emergency Medical Team (EMT), ledet av DSB i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

Gruppebilde av alle teammedlemmer

Teamet var samlet på Starum sivilforsvarsleir før avreise for brief og opplæring. Foto: Arild Ødegaard, DSB

Enormt arbeidspress

I det norske teamet er også anestesisykepleier Janeche Engeberg Sjøvold. Til daglig jobber på Haukeland. Nå er det lange dager på det italienske sykehusets operasjonsavdelingen, som nå er gjort om til intensivavdeling. Der jobber hun tett sammen med lokale sykepleiere, som er kastet inn i intensivbehandling av pasienter.

– Vi har blitt tatt utrolig godt imot. Til tross for et enormt arbeidspress over mange uker, smiler de og er utrolig vennlige. Vi kan bidra til at våre italienske kollegaer får en litt roligere vakt, med mulighet for noen pauser. Samtidig lærer vi utrolig mye av dem, til tross for noen språkproblemer, forteller Sjøvold.

Janeche Engeberg Sjøvold
Foto: Arild Ødegård
Når vi drar hjem fra jobb, står det folk på terrassene utenfor sykehuset, som vinker, tar seg til brystet og roper grazie!
Janeche Engeberg Sjøvold, anestesisykepleier

Mye erfaring

Det medisinske personellet er på ingen måte førstereis. Alle har mer enn 10 års erfaring, og flere av dem har vært på utenlandsoppdrag tidligere. Sjeflege og medisinsk ansvarlig for teamet, Guttorm Brattebø, trekker fram den gjensidige læringen og det gode samarbeidet.

Vi er takknemlige overfor våre italienske kolleger. Da nøden var størst, delte de sine erfaringer slik at kolleger fra andre land kunne forberede seg. Vi er stolte over Norge som ser at denne dugnaden ikke bare gjelder vår egen bakgård
Guttorm Brattebø, sjeflege og medisinsk ansvarlig for teamet.
Personell i verneutstyr
Personale over sykeseng
Personell bak glassdør
Personell holder pasients hånd
Person i vernedrakt
Sykehuspersonale som trener ute
Personer med munnbind

Denne saken ble publisert 24. april 2020