Meslingepidemi med alvorlige konsekvenser

Et norsk team har bistått helsemyndighetene på Samoa under meslingepidemien som de siste ukene har herjet den vesle øystaten.

Foto: Matthew Abbott/NYT

Et norsk team har bistått helsemyndighetene på Samoa under meslingepidemien som de siste ukene har herjet den vesle øystaten.

 

Stillehavsøygruppen Samoa med sine knappe 200 000 innbyggere har de siste ukene hatt et alvorlig meslingutbrudd. Siden utbruddet startet er over 5.300 personer bekreftet smittet. 76 personer, de fleste små barn, er rapportert omkommet som følge av utbruddet.

Det norske Emergency Medical team (EMT), med personell fra ulike helseforetak og støtte fra DSB, reiste til Samoa 1. desember for å bistå det lokale helsevesenet. Teamet returnerte til Norge 3. januar etter å ha tilbragt desember og julehøytiden i et kriserammet lokalsamfunn. 

Det gjorde sterkt inntrykk å se hvor syk man kan bli av meslinger, og hvor store konsekvenser en slik epidemi kan ha for samfunnet
Gunn-Merete Opsal, anestesisykepleier

Fødsler og operasjoner

Den alvorlige epidemien satte landets helsetjenester under press. Det norske teamet har trådt støttende til på en rekke områder, blant annet har de hjulpet til ved 75 fødsler og ved operasjoner.

Teamet har jobbet primært ved ulike ICUs (Intensive care units), der de har levert 3200 timer og vært involvert i behandlingen av rundt 3000 pasienter.

Lagbilde av det norske teamet

Foto: NOR EMT

Sterke inntrykk

En av de som deltok i NOR EMT var Gunn-Merete Opsal. Hennes oppgave som anestesisykepleier var i utgangspunktet å bistå på operasjonsavdelingen, men etter hvert ble det et større behov for å understøtte ICU for barn og voksne.

På spørsmål om hva som gjorde sterkest inntrykk, svarer Gunn-Merete: −Møtet med lokalbefolkningen, helt klart. Den varmen de viste oss som kom utenfra for å hjelpe. Det gjorde også sterkt inntrykk å se hvor syk man kan bli av meslinger, og hvor store konsekvenser en slik epidemi kan ha for samfunnet.

Gunn Merete som smiler til kamera
Foto: NOR EMT
Møtet med lokalbefolkningen gjorde inntrykk. Den varmen de viste oss som kom utenfra for å hjelpe.
Gunn-Merete Opsal, anestesisykepleier

En alvorlig påminnelse

Samoa er en alvorlig påminnelse om hvor viktig det er at en stor nok del av befolkningen er vaksinert, slik at samfunnet som helhet er beskyttet for slike utbrudd.

Samarbeid og samhold

En alvorlig epidemi er en veldig sammensatt situasjon. I en slik kontekst kommer EMT-konseptet til sin rett. Teamet er tverrfaglig sammensatt av erfarne personer som jobber godt sammen. Evnen til samarbeid viktig for å opprettholde samholdet i EMT-gruppen når det røyner på.

Drar gjerne ut igjen

I motsetning til da Gunn-Merete var på øvelse med NOR EMT og lå telt på Akershus festning i 20 minus, var DSBs direkte støtte mindre synlig på Samoa. Her var infrastrukturen intakt, inkludert hotell og fungerende sykehus. Den erfarne anestesisykepleieren forteller at det likevel lå en trygghet i å vite at denne kapasiteten eksisterte, og at det var noen der hjemme som fulgte med på teamet 24/7.

Det var trygt å vite at noen hjemme fulgte med oss 24/7
Gunn-Merete, anestesisykepleier

Da Gunn-Merete blir spurt om hun kunne tenkt seg å reise ut med NOR EMT igjen, svarer hun kontant: −Ja, jeg hadde reist ut i morgen om så.

sykehuspersonell i jobbuniform
To kvinner foran kart over Samoa
Mann i sykehusuniform snakker til mann i skjorte
Smilende personer foran blå himmel

Oppfølging av temaet

På fredag gjennomgikk teamets medlemmer en helsesjekk i regi av Forsvarets sanitet. På lørdag ble det arrangert en førsteinntrykkssamling. Teamets medlemmer blir også fulgt opp i etterkant. Hendelsen som sådan vil også bli evaluert.

  • 5.300 personer er så langt bekreftet smittet
  • 76 personer, de fleste små barn, er rapportert omkommet
  • 20 personer fra Emergency Medical Team (EMT) reiste fra Norge 1. desember for å hjelpe det lokale helsevesenet på Samoa. Teamet kom hjem igjen 3. januar.
  • Det norske teamet besto av 16 helsearbeidere og fire personer i støttefunksjoner (teamledelse, IKT, sikkerhet og logistikk). Teamet skulle primært gi bistand til normal sykehusdrift.
  • Det er DSB og Sivilforsvaret som står som arbeidsgiver, og organiserer og koordinerer den norske innsatsen i nært samarbeid med Helsedirektoratet. Det er første gang EMT-personellet sendes til innsats i utlandet etter WHO-sertifisering og godkjenning av enheten i februar 2018. 

Denne saken ble publisert 7. januar 2020