Nasjonal styringsmodell

Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon er et forum for beredskapsaktører og brukere av nød- og beredskapskommunikasjon. Formålet med modellen er å bidra til økt samvirke og koordinering på tvers.

Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon (NaStMo) ble etablert i 2020. NaStMo skal bidra til økt samarbeid og samvirke innenfor nød- og beredskapskommunikasjon i Norge. Dette gjøres primært gjennom et møteforum på tre nivåer hvor aktørene holder hverandre oppdatert om relevant utvikling innenfor fagfeltet, og hvor det besluttes nye initiativer eller tiltak som kan bidra til å oppnå mål innen nød- og beredskapskommunikasjon.

Modellens oppbygging

Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon består av tre nivåer. Organisasjoner som deltar på ett eller flere nivåer er blant annet Forsvaret, Helsedirektoratet, Hovedredningssentralen, Kommunenes sentralforbund, Meteorologisk institutt, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Statsforvalteren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Nasjonalt styre

Nasjonalt styre er øverste nivået i NaStMo. Nasjonalt styre består av ledere fra viktige beredskapsaktører i Norge, eller den de bemyndiger.

Prioriteringsutvalget

Prioriteringsutvalget består av mellomledere i deltakende organisasjoner. Prioriteringsutvalget har ansvaret for å vurdere og prioritere tiltak og aktiviteter som blir anbefalt av Fagutvalget. Videre skal de også vurdere hvilke saker som må forankres i Nasjonalt styre.

Fagutvalget

Fagutvalget består av fagpersoner fra organisasjoner som bruker nød- og beredskapskommunikasjon. Utvalget skal komme med innspill til tiltak og aktiviteter som kan bidra til økt samvirke.

Det avholdes møter på alle nivåer i NaStMo tre ganger i året. Årshjulet illustrerer de gjentagende prosessene i styringsmodellen:

nasjonal styringsmodell årshjul.png

 

Møter og møtereferater

Saksunderlag, agendaer og møtereferater legges ut løpende på denne siden.

Sekretariatsfunksjonen

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon. Du kan kontaktet sekretariatet på epost: nasjonal.styringsmodell@dsb.no.


Møtedokumenter
21.05.2021 Referat Prioriteringsutvalget.pdf (40KB)
30.04.2021 Referat Fagutvalget.pdf (194,7KB)
21.03.2021 Referat Nasjonalt styre.pdf (126,7KB)
19.02.2021 Referat Prioriteringsutvalget.pdf (162,3KB)
28.01.2021 Referat Fagutvalget.pdf (192,8KB)
26.09.2020 Prioriteringsutvalget.pdf (2MB)
28.10.2020 Nasjonalt styre.pdf (551,6KB)
18.06.2020 Fagutvalget.pdf (753,8KB)

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.