Felles satsingsområder for nød- og beredskapskommunikasjon mot 2030


Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon har utarbeidet og besluttet fire felles satsingsområder mot 2030: Rammebetingelser som muliggjør, økt samordning, felles løsninger og bedre bruk av data. Satsingsområdene og målbildet presenteres i dette strategidokumentet.

Rapport

Last ned PDF (6,1MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-522-9
HR-nummer
2448
Utgitt

Les mer om Nasjonal styringsmodell og felles satsingområder for nød- og beredskapskommunikasjon mot 2030 her.