Regelverk

Alle som markedsfører forbrukerprodukter i Norge, plikter å følge produktkontrolloven. Produktkontrolloven setter krav til tilbakekall og en plikt til å melde ifra om risiko (meldeplikt).

Produktkontrolloven er iverksatt i norsk regelverk gjennom EØS-avtalen, og tar utgangspunkt i EUs lovgivning i The General Product Safety Directive (GPSD). Hensikten med regelverket (GPSD) er å beskytte forbrukernes helse og sikkerhet, og å sikre at det indre europeiske markedet fungerer som det skal.

Les mer om regelverket til generelle forbrukerprodukter.

Særregelverk

Det finnes også særregelverk for flere produktgrupper, slik som for eksempel leketøyforskriften og maskinforskriften. Særregelverkene har egne krav til hvordan den aktuelle produktgruppen skal være sikre og trygge å bruke.

Les mer om særregelverk her

Krav til internkontroll

Alle virksomheter har en plikt til internkontroll, og dette reguleres i internkontrollforskriften. Dette innebærer blant annet løpende oppfølging etter hendelser og endringer.

Les mer om internkontroll i Veilederen i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.