CE-merke

Mye av sportsutstyret som er på markedet skal ikke CE merkes. Noe sportsutstyr skal allikevel CE-merkes, som for eksempel klatreutstyr, som defineres som personlig verneutstyr. Gassdrevne kokeapparater og primuser skal også CE-merkes.

Les mer om CE-merking