Regelverk

Sped- og småbarnsutstyr som skal omsettes i Norge er generelle forbrukerprodukter. Generelle forbrukerprodukter må følge produktkontrolloven for at de skal være trygge og lovlige å selge i Norge. Alle som produserer, importerer og distribuerer sped- og småbarnsutstyr er ansvarlige for å oppfylle kravene som stilles i lovverket.

Virksomheter som tilbyr produkter, skal også oppfylle regelverket etter internkontrollforskriften. Les mer om krav til internkontroll i veilederen i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Les mer om krav til generelle forbrukerprodukter for deg som produserer, importerer eller omsetter produkter i Norge.

Bruk av standarder

En måte å følge regelverket på er ved å følge en relevant, harmonisert standard.

Les mer om bruk av standarder her.

Dersom du ikke bruker standarder

Dersom produsenten ikke bruker en harmonisert, relevant standard, må produsenten gi detaljert informasjon i den tekniske dokumentasjonen for det aktuelle produktet om hvordan helse- og sikkerhetskravene for utstyret er oppfylt.