Bruk av standarder

En måte å følge regelverket på er å følge en relevant, harmonisert standard. 

Her finner du harmoniserte standarder for personlig verneutstyr.

Les mer om bruk av standarder her