Standarder

En måte å følge regelverket på er å følge en relevant standard. Det er frivillig å bruke standarder, men harmoniserte europeiske standarder skal gjøre jobben enklere for produsentene.

Produsentene kan konstruere og produsere maskiner i samsvar med andre nasjonale eller internasjonale standarder, så lenge de oppfyller grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetskrav som loven og forskriften stiller. Ofte er det spesialiserte bedrifter som tester maskinen opp mot en standard. Dette kan gi plausibel dokumentasjon.

Les mer om bruk av standarder her