Regelverk

Madrasser og stoppede møbler skal oppfylle kravene i forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler.

Madrasser og stoppede møbler er generelle forbrukerprodukter og skal også følge regelverket etter produktkontrolloven. Det betyr at madrasser og stoppede møbler må oppfylle flere regelverk samtidig. Du kan lese mer om produkter som må oppfylle flere regelverk her.