Samsvarserklæring

Produsent og importør skal utstede en erklæring om samsvar mellom aktuelt vareparti og lightermodellen som er lagt til grunn for testrapportene. Dersom tilsynsmyndighetene ber om det, skal de kunne fremlegge samsvarserklæring.

Les mer om samsvarserklæring her