Sikkerhetskrav

Leketøy skal ikke utgjøre noen risiko for barna de er beregnet for, og de skal forbli sikre gjennom hele leketøyets levetid.

Det er derfor krav til at strukturen til leketøyet må være tilstrekkelig holdbar og ikke utgjøre en risiko for skader, struping eller kvelning.

Det er også viktig at leketøyets kjemiske innhold ikke påvirker barnas helse, og at det oppfyller kravene til elektriske egenskaper.

Lydnivået fra leketøy skal heller ikke skade barnas hørsel. Leketøy må oppfylle krav til hygiene og renslighet for å unngå risiko for infeksjon, sykdom og smitte.

Leketøy må ikke utgjøre en farlig antenningsrisiko i nærheten av barn. Det er også aldersbestemte krav basert på barns adferd og ferdigheter, og emballasjen til leketøyet må også oppfylle disse kravene. 

Les mer om sikkerhetskrav til leketøy.