Merking og bruksanvisning

Det er krav til at sikkerhetsinformasjon og bruksanvisning følger med leketøyet. Hvis det er nødvendig for sikker bruk av leketøy, skal det også inkluderes en generell advarsel med spesifikasjon av relevante bruksbegrensninger.

Kravene til advarsler og advarselstekst er fastsatt både i leketøyforskriften og harmoniserte standarder. Det er krav til advarslenes plassering på produkt og synlighet ved salg. Ifølge leketøyforskriften må all merking, sikkerhetsinformasjon og bruksanvisning være på norsk.

Det er krav til at leketøy skal CE-merkes. Før CE-merket plasseres på leketøyet, må det ha gjennomgått samsvarsprosedyre. Du kan finne mer informasjon om CE-merking her, samt på Europakommisjonens nettsider om CE-merking.