Hvordan sikre at produktene følger regelverket?

1. Sjekk sikkerhetskravene

Produsenten skal vise at produktet oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav. Det kan blant annet gjøres ved å følge en relevant standard.

Les mer om bruk av standarder her.

2. Sjekk samsvarserklæring

Det er krav til samsvarserklæring (EU Declaration of Confomity – DoC) der produsenten erklærer at produktet oppfyller sikkerhetskravene til regelverket og har gjennomført nødvendige risikovurderinger.

Les mer om bruk av samsvarserklæring.

3. Et teknisk kontrollorgan vurderer samsvaret

Det er avhengig av samsvarsvurderingsprosedyren som brukes av produsenten om en tredjepart, et teknisk kontrollorgan, må involveres i å vurdere samsvaret til en elektrisk enhet.

4. Forbered nødvendige instruksjoner

Produktet skal selges med nødvendige instruksjoner som beskriver hvordan produktet fungerer, hva det skal brukes til, og eventuelle farer. Varselinformasjonen skal være på norsk.

5. Merking

Det er krav til CE-merke. I tillegg skal produsenten merke produktet slik at det oppfyller kravene til sporbarhet. Dersom enheten ikke er beregnet for bruk i et boligområde, skal en tydelig angivelse av bruksbegrensning følge med enheten og emballasjen der det er hensiktsmessig.

Les mer om krav til CE-merke