Bruk av standarder

En måte å følge regelverket på er å bruke relevante, harmoniserte standarder. En harmonisert standard fastsetter krav og testmetoder for elektriske apparater og utstyr.

For mer informasjon om standarder kan du lese på nettsidene til Norsk elektroteknisk komité (NEK).

Les mer om bruk av standarder her